Skrevet om DEN 7. SANS

Hvis man er villig til at sætte sine forudfattede opfattelser om hvordan verden er skruet sammen på spil, så er "Den 7. sans" det helt rigtige

Bogen bugner af underholdende og deprimerende eksempler på, hvordan - og hvorfor - vi lader os narre af astrologi, fupvidenskab, vandrehistorier, misbrug af statistisk, fordomme og overtro.
[...]
Køb den til din konfirmand. Og læs med over skulderen.
- Hans Faarup, Fyens Stiftstidende

en let læst og meget fornøjelig første indføring i skepticisme og sund kritisk tænkning

Stod det til mig, ville jeg ved lov gøre den til en del af pensum i alle landets gymnasier i forbindelse med den såkaldte almene studieforberedelse. Og til obligatorisk læsning for alle – såvel lærere som studerende – på de danske journalistuddannelser.
- David Favrholdt, professor, dr. phil.

Bogen bærer således tydeligt præg af grundigt benarbejde og velunderbyggede argumenter.
[...]
En herlig bog om kritisk tænkning, der bør læses af alle - overtroiske eller ej.

Det er bestemt ikke hver dag der udkommer en bog om skepticisme og kritisk tænkning på dansk. Derfor var Morten Monrad Pedersens bog imødeset med en forventingens glæde. Glæden bliver indfriet. Alt i alt er bogen en kærkommen tilføjelse til de alt for få bøger der findes på dansk om videnskabelig skepticisme og kritisk tænkning.
- Claus Larsen, Skeptica

en prisværdig gennemgang af et stort og meget vanskeligt emne. Bogen bliver yderligere styrket gennem brugen af mange gode - og til tider sjove - eksempler.
- Per Andersen, SUFOI

en elementær værktøjskasse til at fjerne ikke blot vores tendens, men også vores forkærlighed for at misforstå verden.
- Janus Bjarke Andersen, Horsens Folkeblad

[Informationer] kan efterprøves ved logisk tænkning og ved at underkaste dem kendte regler for videnskabelig troværdighed. Denne test anvendt på forskellige områder beskrives underholdende og ved eksempler fra vor omverden.
[…] med bogen i hånden har man et egnet redskab. Forfatteren har gjort en fortjenstfuld indsats.
- Eigil Nielsen, Dagbladet Arbejderen

Læserne skriver

Intet mindre end en GENIAL bog
- Allan Palm Rasmussen

Tak for bogen, som jeg ikke kan lægge fra mig.
- Anne-Mette Brandt

Endelig en let læst og let forståelig bog om skepsis på dansk. Alle der forholder sig til sind og sjæl, tro og overtro bør have den på sit natbord.
- Erik Kjærsgaard, speciallæge i psykiatri

Har du tid og overskud vil jeg foreslå dig, som har gjort det til levevej at skabe resultater gennem andre, at kigge på bogen Den 7. sans som nok vil give dig nogle AHA oplevelser.
- Karina Svane, COO

Bogen er meget tankevækkende og viser hvor let man kan "falde i" og lade sig overbevise af argumenter som ser flotte ud, men bare ikke holder. Statistikker kan let virke overbevisende, for så er der jo tal på, men kapitlet om datamishandling har gjort mig bedre til at gennemskue dem. Kort efter at jeg havde læst bogen så jeg en artikel i den lokale avis og bemærkede at statistikken ikke passede. De havde brugt en af snydemetoderne som er beskrevet i bogen og som jeg straks genkendte.
- Nikitta Riber

Den var en fornøjelse at læse. På trods af at jeg føler mig som rimelig kompetent indenfor skepticisme, så var der alligevel nogle ting og nogle synsvinkler jeg ikke havde tænkt på. Bogens case-stories var også gode, og jeg kunne især lide at den hele tiden går tilbage og trækker nye aspekter frem ved dem.
- En læser fra København

Den 7. Sans er en bog, der giver mig glæde og lettelse over at leve i en afdæmoniseret verden og fundamentalt stolt over at turde se livet i øjnene og leve i den virkelige virkelighed – uden filter.
- Børge Salomon Rokamp, TV-producer

Næste side