Om undersøgelsen

Morten talte med 20 danskere foran Amager-centret. Han gav dem informationer om en kemisk forbindelse kaldet dihydrogenmonooxid, forkortet DHMO. Der blev bl.a. givet følgende oplysninger:

  • DHMO slår tusinder ihjel hvert år.
  • For afhængige betyder mangel på DHMO døden.
  • DHMO er også kendt som hydroxyl syre - den største bestanddel i syreregn.
  • DHMOs indvirkning på naturen er ekstrem.
  • Ved en undersøgelse blev DHMO fundet i alle testede søer og vandløb i Danmark.
Samtidig blev det oplyst at DHMO bruges
  • som industrielt opløsningsmiddel
  • i atomkraftværker
  • i dyreforsøg
  • som tilsætningsstof i nogle fødevarer
  • ved spredning af pesticider. Selv grundig afvaskning fjerner ikke DHMO fra afgrøderne

Resultatet

17 af de 20 deltagere mente, at DHMO burde forbydes, mens 3 sagde, at de var nødt til at søge yderligere information, før de kunne udtale sig.

Ingen af deltagerne var dog klar over, hvad dihydrogenmonooxid egentlig er, så lad os se på ordet: Dihydrogen betyder to hydrogenatomer, monooxid betyder et oxygenatom, altså H2O, hvilket ganske enkelt er vand. Dvs. 85% af deltagerne blev bragt til at mene, at vand burde forbydes, herunder var den ene medicin-studerende og en anden arbejdede med kemi til dagligt.

Læg mærke til, at alle de givne oplysninger er korrekte. F.eks. dør mennesker pga. vand (vi drukner), vi er alle afhængige af vand og dør uden. Det er også helt korrekt, at vand bruges i dyreforsøg og som tilsætningsstof i fødevarer.

Forrige side Næste side